O portáli

QES Portál prevádzkovaný súkromnou spoločnosťou Disig a.s. umožňuje koncovým používateľom elektronicky podpisovať dokumenty a overovať dokumenty podpísané elektronickým podpisom. Prezentované riešenie demonštruje technologické možnosti produktu Disig QES Portal, ktorý v sebe integruje aplikácie Disig QES Signer a Disig Web Signer.

Portál pracuje v dvoch nezávislých módoch:

  1. V móde "eIDAS QES" v zmysle európskeho nariadenia eIDAS
    • Vytvára podpisy použiteľné v členských krajinách EÚ
    • Overuje podpisy vytvorené v členských krajinách EÚ
  2. V móde "SK ZEP" v zmysle starého slovenského zákona o elektronickom podpise
    • Vytvára podpisy použiteľné informačnými systémami v Slovenskej republike
    • Overuje podpisy vytvorené informačnými systémami v Slovenskej republike

Pracovný mód si QES Portál volí automaticky v závislosti od typu spracovávaného súboru.

V oboch módoch práce sú využívané aj viaceré doplnkové technológie ako napríklad kvalifikované elektronické časové pečiatky, vďaka ktorým obsahuje každý podpísaný dokument dôveryhodné potvrdenie o svojej existencii v čase vytvorenia podpisu.

Pred použitím služieb QES Portálu je nutné akceptovať Všeobecné podmienky používania služieb QES Portálu. QES Portál môže pracovať s citlivými údajmi a využíva cookies popísané v Politike súkromia a cookies.