Novinky

Bezkontaktné podpisovanie čipovými kartami na mobiloch

Bezkontaktné podpisovanie čipovými kartami na mobiloch

Publikované:

Najnovšia verzia našej mobilnej aplikácie Disig Web Signer Mobile umožňuje vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis už aj na mobile. Využíva pri tom elektronický občiansky preukaz (eID) s bezkontaktným NFC rozhraním, ktorý je občanom vydávaný od 1. decembra 2022 a dá sa ľahko rozoznať podľa špecifického symbolu umiestneného na jeho prednej strane.

Aby ste pomocou eID karty mohli podpisovať, tak v nej musíte mať uložený kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis. Je to ten istý certifikát, ktorým sa podpisuje aj na počítačoch, takže ak viete s eID kartou podpisovať na počítači, tak s ňou viete podpisovať aj na mobile. Ak tento certifikát náhodou ešte nemáte, môžete o jeho vydanie požiadať aj vzdialene.

Pre používateľov, ktorí z ľubovoľného dôvodu nechcú alebo nemôžu podpisovať eID kartou, máme v ponuke aj komerčné karty. Na nich môžu byť uložené rôzne typy certifikátov, ktoré sa nedajú uložiť na eID kartu. Ako príklad môže poslúžiť kvalifikovaný certifikát pre kvalifikovanú elektronickú pečať alebo mandátny certifikát.

Samotné podpisovanie je veľmi jednoduché a rýchle, no na začiatku vám určite odporúčame, aby ste si v mobilnej aplikácii spustili ukážku bezkontaktného podpisovania ukrytú za tlačidlom „Tutoriál“. Okrem iného sa v nej dozviete aj to, akým spôsobom máte správne prikladať telefón k Vášmu občianskemu preukazu.

Mobilnou aplikáciou samozrejme môžete podpisovať dokumenty, ktoré máte uložené v mobile, no aplikácia v spojení s QES Portálom umožňuje mobilom podpísať aj dokument, ktorý máte fyzicky uložený v počítači. Funguje to nasledovne:

 • Na počítači si vo webovom prehliadači otvoríte stránku www.qesportal.sk
 • Kliknete na tlačidlo „Vybrať súbor“ a vyberiete dokument, ktorý chcete podpísať
 • Proces podpisovania dokumentu spustíte kliknutím na tlačidlo „Podpísať“
 • Na ďalšej stránke kliknete na tlačidlo „Podpísať cez QR“ a tým na obrazovke počítača zobrazíte QR kód, ktorý je potrebné nasnímať mobilnou aplikáciou
 • Prehliadač na počítači necháte otvorený a na mobile si spustíte aplikáciu Disig Web Signer Mobile
 • V mobilnej aplikácii kliknete na tlačidlo „Podpísať cez QR“ a nasnímate ňou QR kód zobrazený na obrazovke počítača
 • V aplikácii si prezriete obsah dokumentu a kliknete na tlačidlo „Podpísať“
 • Aplikácia Vás vyzve na priloženie eID karty k telefónu a zadanie BOK kódu a podpisového PIN kódu
 • Vrátite sa naspäť na počítač a tam kliknete na tlačidlo „Dokončiť“
 • Podpísaný dokument si do počítača stiahnete kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť podpísaný dokument“

Nespornou výhodou tohto postupu je, že si nemusíte do svojho počítača inštalovať žiadny softvér a nepotrebujete ani externú čítačku kariet. Komfort poskytovaný počítačom využijete na pohodlnú prácu s dokumentami a podpis vybavíte jednoducho a rýchlo na mobile.

Ak vás bezkontaktné podpisovanie čipovou kartou zaujalo, môžete si pozrieť aj naše krátke video venované tejto téme.

Registrácia používateľských účtov

Registrácia používateľských účtov

Publikované:

Používatelia QES Portálu sa môžu tešiť na ďalšie vylepšenia jeho služieb. Aby sme tieto vylepšenia vedeli poskytovať, potrebovali by sme k tomu aj Vašu súčinnosť. Tá spočíva v možnosti dobrovoľnej registrácie na ňom, a to jednoduchým a rýchlym zadaním Vášho e-mailu a hesla.

Aj tá najrýchlejšia registrácia však môže niekedy zdržiavať. Dali sme si preto záležať, aby QES Portál zostal naďalej použiteľný aj bez nej. Bez registrácie je možné naďalej overovať podpisy presne tak, ako doteraz. Dôležitou zmenou bude, že pri podpisovaní bez registrácie zavádzame motivačný limit s počtom 5 podpisov ročne. Po prekročení tohto počtu Vás požiadame o registráciu. Zaregistrovaní používatelia môžu vytvárať podpisy bez obmedzenia počtu, presne tak ako doteraz.

V nasledujúcich aktualizáciách prinesieme registrovaným používateľom aj ďalšie výhody. Jednou z takých je prítomnosť REST API už v aktuálnej verzii, cez ktoré je možné QES Portál jednoducho integrovať do informačných systémov a aplikácií tretích strán. Vybraných registrovaných používateľov budeme po vzájomnej dohode pozývať do uzavretého testu nielen tejto, ale aj ďalších budúcich noviniek. Tak neváhajte, a zaregistrujte sa čo najskôr!

QES Portál

Meníme názov portálu a zavádzame viaceré technologické zmeny

Publikované:

V júli uplynie 5 rokov od začiatku uplatňovania európskeho nariadenia eIDAS, ktoré do oblasti elektronického podpisu zaviedlo viacero významných zmien. Mnohé organizácie zo začiatku neboli pripravené pracovať s novými eIDAS formátmi podpisov, no situácia sa postupne zlepšovala a dnes už staré ZEP formáty používa len málokto. Rozhodli sme sa preto, že zjednodušíme aj prácu s našim portálom a odstránime možnosť voľby medzi SK ZEP a eIDAS QES módom. Portál si odteraz pracovný mód zvolí automaticky podľa typu spracovávaného dokumentu t.j. v pôvodnom SK ZEP móde bude spracovávať iba staré ZEP formáty a na všetko ostatné použije už výhradne iba interoperabilný eIDAS QES mód.

Pôvodný SK ZEP mód teda ustupuje do úzadia a pri tejto príležitosti sa mení aj názov portálu. Doteraz používaný názov ZEP.DISIG.SK totiž mohol u používateľov vyvolávať dojem, že na portáli môžu vytvárať iba starší Zaručený Elektronický Podpis. Opak je však pravdou a na portáli sa už dlhšiu dobu vytvára predovšetkým Kvalifikovaný Elektronický Podpis (angl. Qualified Electronic Signature). Ten je overiteľný v rámci celej EÚ a aj preto od dnes portál sprístupňujeme pod novým názvom QES Portál a na nových adresách - pre slovenských používateľov na adrese QESPortal.sk a pre používateľov z ostatných členských štátov EÚ na adrese QESPortal.eu.

Okrem názvu portálu sa mení aj spôsob komunikácie s aplikáciou Web Signer 2.0, pre ktorú už nie je nutné do webového prehliadača inštalovať žiadne rozšírenie. Väčšina moderných prehliadačov s aplikáciou Web Signer 2.0 dokáže komunikovať priamo cez WebSocket rozhranie a nový QES Portál túto vlastnosť naplno využíva. Aktualizácia aplikácie Web Signer na verziu 2.0 cez nášho sprievodcu sa preto pre používateľov QES Portálu od dnes stáva povinnou.

Web Signer 2.0

Web Signer 2.0

Publikované:

Posledná aktualizácia portálu ZEP.DISIG.SK bola určená primárne používateľom mobilných zariadení, no nezabúdame ani na používateľov desktopových operačných systémov Windows, Linux a macOS. Dnes pre nich prinášame novú verziu podpisovej aplikácie - Web Signer 2.0.

Pri redizajne grafického rozhrania sme sa zamerali na osvieženie a zjednotenie vzhľadu aplikácie na všetkých podporovaných operačných systémoch, zviditeľnenie tlačidla slúžiaceho na podpísanie dokumentu a na uľahčenie výberu podpisového certifikátu.

Súčasťou aktualizácie je tiež viacero technologických zmien, ktoré nemusia byť na prvý pohľad viditeľné. Je to napríklad použitie aplikačnej platformy Qt5, vďaka ktorej už aplikácia nevyžaduje inštaláciu v minulosti využívaných platforiem .NET alebo JAVA. Aplikácia je tiež vybavená novým WebSocket rozhraním, ktoré postupne nahradí rozšírenia prehliadačov a výrazne tým zjednoduší inštaláciu aplikácie. Vďaka týmto ale aj ďalším úpravám budeme môcť v budúcnosti predstaviť viacero zaujímavých noviniek ako napríklad hromadné podpisovanie dokumentov.

Aktualizácia aplikácie Web Signer na verziu 2.0 je u existujúcich používateľov v tejto chvíli dobrovoľná a vykonáva sa manuálnym stiahnutím a spustením inštalačných balíkov. Noví používatelia aplikáciu získajú štandardným spôsobom prostredníctvom sprievodcu inštaláciou.

Podpisovanie v mobile – mobilné eID na dosah

Podpisovanie v mobile – mobilné eID na dosah

Publikované:

Máme za sebou ďalší krok k mobilnému eID. Pre súčasných aj budúcich používateľov našich produktov sme pripravili riešenie, ktoré umožňuje plnohodnotné podpisovanie na mobilných zariadeniach, a to v súlade s nariadením eIDAS.

Na vytváranie zdokonaleného elektronického podpisu vám stačí mobilná aplikácia Disig Web Signer Mobile, ktorá je dostupná zdarma, a kvalifikovaný certifikát uložený v mobilnom zariadení. Ak ste držiteľom občianskeho preukazu s čipom (eID karty), umožníme vám tento certifikát získať z pohodlia vášho domova.

Mobilom podpísané dokumenty sú ľahko overiteľné v rámci celej EÚ, a to najmä vďaka tomu, že pri podpisovaní používate kvalifikovaný certifikát od kvalifikovaného poskytovateľa dôveryhodných služieb. Overenie podpisu „na zeleno“ zvládne bez akejkoľvek dodatočnej konfigurácie napríklad aj používateľmi všeobecne obľúbená aplikácia Adobe Acrobat Reader.

Pri komunikácii so štátnymi organizáciami na Slovensku treba byť obozretný. Tie totiž v súčasnosti akceptujú len kvalifikované podpisy vytvorené pomocou kvalifikovaných zariadení (napr. čipová karta), akými bežné mobilné zariadenia nie sú. Naše riešenie mobilného podpisovania je však plne použiteľné v komerčnej sfére.

Čo musíte urobiť, aby ste mohli podpisovať mobilom?

 1. Vlastniť občiansky preukaz s čipom (eID kartu) s kvalifikovaným certifikátom pre podpis, ktorý je možné získať aj vzdialene.
 2. Vlastniť mobilné zariadenie a nainštalovať si aplikáciu Disig Web Signer Mobile, ktorá je bezplatne dostupná v Apple App StoreGoogle Play Store.
 3. Požiadať o vydanie kvalifikovaného certifikátu do mobilného zariadenia na portáli ZEP.DISIG.SK.

Pre viac informácií sa môžete ss dôverou obrátiť na zástupcov našej spoločnosti, ktorí vám podrobne vysvetlia spôsob fungovania, využitia a uplatnenia celého riešenia.

Zmena predvoleného módu portálu

Zmena predvoleného módu portálu

Publikované:

Kvôli zachovaniu spätnej kompatibility so staršími systémami verejnej správy bol doposiaľ na portáli ZEP.DISIG.SK predvolený pracovný mód SK ZEP. Portál v tomto móde vytvára a overuje podpisy v zmysle starého slovenského zákona o elektronickom podpise t.j. pracuje s formátmi ako ZEP, ZEPX alebo XZEP. Väčšina systémov verejnej správy je však dnes už schopná pracovať aj s novšími formátmi podpisov, a preto sa predvolený mód práce portálu mení na eIDAS QES. Portál v tomto móde vytvára a overuje podpisy v zmysle európskeho nariadenia eIDAS t.j. pracuje s formátmi ako ASiC-E alebo ASiC-S. Požadovaný mód práce portálu si používateľ môže aj naďalej zvoliť na úvodnej stránke, kde portál po výbere dokumentu automaticky predvolí vhodný mód.

Viac informácií o legislatívnych rozdieloch medzi jednotlivými druhmi podpisov získate v sekcii Legislatíva. Technické rozdiely medzi starými ZEP-mi a novými QES-mi nájdete v sekcii O portáli.

Koniec podpory viacstranových súborov typu GIF a TIF

Koniec podpory viacstranových súborov typu GIF a TIF

Publikované:

Portál ZEP.DISIG.SK doposiaľ poskytoval možnosť podpisovať aj viacstranové obrázkové formáty typu GIF a TIF. Podľa Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky 55/2014 Z. z. zo 4. marca 2014 je však pre komunikáciu s orgánmi verejnej moci použiteľný len obrázkový formát typu PNG. Keďže niektoré podateľne v nedávnej dobe sprísnili kontroly formátu prijímaných dokumentov, rozhodli sme sa tiež prispôsobiť a všetky typy obrázkových formátov sú v súčasnosti na portáli ZEP.DISIG.SK konvertované do formátu PNG. Tento formát však dovoľuje uloženie len 1 obrázka (strany), čo znemožňuje automatickú konverziu viacstranových formátov GIF a TIF. Preto viacstranové obrázkové formáty TIF a GIF už nie sú portálom podporované a pokus o ich podpísanie skončí chybou. V prípade skenovaných dokumentov odporúčame používať iný formát, napríklad PDF.

Plná podpora európskych podpisov

Plná podpora európskych podpisov

Publikované:

Od 1.7.2016 začalo v členských krajinách EÚ platiť nariadenie eIDAS, ktoré upravuje legislatívne a technické pravidlá pre vytváranie a overovanie elektronických podpisov. Nový portál ZEP.DISIG.SK preto pridáva podporu pre vytváranie a overovanie európskych podpisov, no zároveň pre zachovanie spätnej kompatibility ponecháva aj možnosť práce so staršími slovenskými podpismi. Požadovaný mód práce portálu si volí používateľ na úvodnej stránke pri výbere dokumentu presunutím prepínača medzi možnosťami SK ZEP a eIDAS QES.

Viac informácií o legislatívnych rozdieloch medzi jednotlivými druhmi podpisov získate v sekcii Legislatíva. Technické rozdiely medzi starými ZEP-mi a novými QES-mi nájdete v sekcii O portáli.